ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ - Кар`єра для нового життя

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Правила та умови користування вебсайтом careerfornewlife.com

1. Загальні положення

1.1. Зазначені Правила та умови користування вебсайтом careerfornewlife.com (надалі – Правила) є Угодою між Адміністрацією сайту careerfornewlife.com (надалі – Адміністрація сайту) і Користувачем послуг/сервісів вебсайту careerfornewlife.com (надалі – Користувач), на умовах якої Користувач здійснює використання інформації і сервісів, що надаються вебсайтом careerfornewlife.com (надалі – вебсайт) та послуг, які надаються Адміністрацією сайту.
1.2. Моментом виникнення правовідносин між Користувачем та Адміністрацією сайту є:

 • проставлення відмітки в полі «згоден», якщо дана відмітка доступна в інтерфейсі вебсайту на момент прийняття Користувачем даних Правил;
 • фактичне використання вебсайту. В останньому випадку Користувач визнає, що одноразове фактичне використання Користувачем вебсайту означає прийняття Користувачем даних Правил і в подальшому.

1.3. Розміщення інформації Користувачем на вебсайті є добровільним визнанням Користувачем цих Правил.
1.4. Користувач не може продовжувати користуватися вебсайтом, якщо він не згідний із даними Правилами.
1.5. Ці Правила не встановлюють між Адміністрацією сайту і Користувачем агентських відносин, відносин товариства, відносин у спільній діяльності, відносин особистого найму або якихось інших відносин, прямо не передбачених у цих Правилах.

2. Обов’язки Користувача

2.1. Розміщувати та публікувати на вебсайті вакансії та/або резюме, які чітко і зрозуміло сформульовані та реально існують.
2.2. Заповнювати поля у формах таким чином, щоб вони своєю назвою відповідали смисловому значенню та були заповненими без зайвих скорочень.
2.3. Не вводити в оману інших користувачів або Адміністрацію сайту.
2.4. Не розміщувати свідомо неякісну або фальшиву інформацію.
2.5. Не використовувати слова, набрані тільки великими літерами, якщо вони не є абревіатурами.
2.6. Не розміщувати наступні оголошення:

 • вакансії, які не є пропозиціями про роботу;
 • пропозиції про працевлаштування за кордоном;
 • вакансії/резюме загального характеру, що не несуть конкретної інформації;
 • рекламні оголошення;
 • вакансії/резюме, що суперечать законодавству України;
 • що вимагають матеріальних вкладень; що пропонують роботу в таких сферах, як гральний бізнес, еротичні й окультні послуги.

2.7. Не публікувати образи, нецензурні вислови та інші матеріали, які завдають шкоди Адміністрації сайту або третім особам.
2.8. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, що розміщується ним на вебсайті, у тому числі за відповідність її вимогам законодавства, за дотримання авторських прав, за санкціоноване використання найменувань фірм, використання логотипів, знаків для товарів і послуг (торгових марок), а також за дотримання прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням інформації на вебсайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних із розміщеною Користувачем інформацією, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати вказані претензії.
2.9. Інформація про Користувачів-Роботодавців повинна бути заповнена настільки, щоб організацію Роботодавця можна було ідентифікувати за найменуванням і визначити її сферу діяльності. У протилежному випадку оголошення такого Користувача може бути заблоковане та/або видалене Адміністрацією сайту.
2.10. Користувач-Шукач повинен самостійно оцінювати всі ризики комунікації з Користувачами-Роботодавцями та самостійно несе відповідальність за прийняті ним рішення й наслідки, які для нього настануть у результаті таких рішень та/або дій.
2.11. Користувач повинен самостійно зберігати свій логін і пароль доступу до вебсайту. Користувач визнає і погоджується з тим, що він є єдиною особою, що несе відповідальність за збереження і конфіденційність свого логіна й пароля доступу до вебсайту, а також будь-яких інших даних, необхідних для даного доступу. У разі отримання третіми особами логіна й пароля доступу до вебсайту Користувача внаслідок бажання або необережності Користувача, останній несе особисту матеріальну відповідальність за наслідки дій даних третіх осіб.
2.12. Користувач зобов’язується використовувати вебсайт відповідно до даних Правил, а також чинних і застосовних у даній області законів.

3. Права Адміністрації сайту

3.1. Відмовити в реєстрації, редагувати, блокувати та/або видаляти будь-яку інформацію на вебсайті, розміщену Користувачем, якщо вона суперечить цим Правилам, або ж на власний розсуд без зазначення причини.
3.2. Блокувати та/або видаляти без попередження Користувача розміщену ним інформацію на вебсайті (в тому числі, резюме/вакансії), якщо така інформацію суперечить вимогам п. 2.6. цих Правил.
3.3. Блокувати та/або видаляти без попередження Користувача розміщену ним інформацію на вебсайті (в тому числі, резюме/вакансії, профіль Користувача), якщо:

 • Користувач порушив будь-яке положення цих Правил (або вчинив дії, які явно вказують, що Користувач не має наміру або не здатен дотримуватися положень даних Правил);
 • Адміністрація сайту зобов’язана зробити це в силу закону (наприклад, у випадках, коли користування Користувачем вебсайтом є або стає незаконним);
 • Адміністрація сайту припиняє надання доступу до вебсайту Користувачам на території держави (її частини), з якої Користувач здійснюєте доступ до вебсайту;
 • вебсайт припиняє своє функціонування з ініціативи Адміністрації сайту.

3.4. Модифікувати вебсайт на свій розсуд без повідомлення Користувача.
3.5. Вносити зміни в дані Правила в односторонньому порядку. Користувач вважається проінформованим про змінені умови Правил із моменту опублікування зміненого варіанту цих Правил на вебсайті за адресою https://careerfornewlife.com/pravila-koristuvannya-saytom/.

4. Обмеження відповідальності

4.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні вебсайту, Користувачам та/або третім особам.
4.2. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних Правил, ні за наслідки такого порушення.
4.3. Адміністрація сайту прикладає максимум зусиль із метою забезпечити точність і достовірність розміщеної на вебсайті інформації. Проте в тій мірі, наскільки це допустимо згідно із законодавством України, Користувач визнає та погоджується з тим, що розміщена на вебсайті інформація може бути неточною та недостовірною. Користувач визнає, що Адміністрація сайту не буде нести відповідальність у разі, якщо використання інформації завдало моральної або матеріальної шкоди Користувачу, компанії Користувача або третім особам.
4.4. Адміністрація сайту зобов’язується не надавати жодної персональної інформації про Користувачів приватним особам або організаціям, які заявляють про можливе нецільове використання подібної інформації (розсилку несанкціонованої реклами, «спаму», надання інформації іншим особам тощо), і докладає максимум зусиль для того, щоб виключити несанкціоноване використання такої інформації. Однак Адміністрація сайту не відповідає за можливе нецільове використання інформації з вебсайту зареєстрованими Користувачами або іншими особами та/чи організаціями, яке відбулося без повідомлення Адміністрації сайту або сталося через технічні несправності в програмному забезпеченні, серверах чи комп’ютерних мережах.
4.5. Адміністрація сайту не є представником Користувачів (ні Шукачів, що публікують на вебсайті свої резюме, ні Роботодавців, що розміщують на вебсайті свої вакансії), тому не може відповідати за жодні фінансові, трудові та будь-які інші зобов’язання, які виникають між ними.
4.6. Адміністрація сайту не надає жодних гарантій про те, що використання Користувачами вебсайту та його сервісів не буде перериватися, не буде призупинено або припинено назавжди, що доступ до вебсайту буде безпечним і буде завжди можливий у зручний для Користувача час, і Адміністрація сайту не несе відповідальність за  помилки, збої та дефекти роботи вебсайту.

5. Умови конфіденційності

5.1. Користувач, розміщуючи на вебсайті інформацію про себе (в тому числі резюме/вакансію, при заповненні форми для участі у вебінарах та/або будь-які інші особисті дані) добровільно надає Адміністрації сайту, а також третім особам, які мають доступ до цього вебсайту, свою згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме, повідомленнях та/або іншій інформації, зібраній та/або розміщуваній на вебсайті та/або в інформації, яку він відсилає іншим Користувачам вебсайту).
5.2. Обробка персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням (реалізацією, передачею), видаленням персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів вебсайту.
5.3. Обсяг персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка і які можуть бути включені в бази персональних даних (у тому числі в базу персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме та/або інших даних, зібраних та/або розміщених на вебсайті та/або листах надісланих з його допомогою), яка стане відома Адміністрації сайту, а також будь-яким третім особам, які використовують вебсайт.
5.4. Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає від Адміністрації сайту додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».
5.5. Приймаючи ці Правила, Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання й обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.
5.6. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, скориставшись функцією редагування та налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від Адміністрації сайту повного видалення його профілю й усіх персональних даних з бази даних вебсайту.
5.7. Метою збору, зберігання й обробки персональних даних є надання Користувачу персоналізованих сервісів вебсайту, у тому числі: авторизації, розміщення і надсилання резюме та/або вакансій, зв’язок із Користувачем, у тому числі відсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання вебсайту, надання послуг, обробка запитів Користувача, а також інші сервіси вебсайту.
5.8. Метою розміщення персональних даних Користувачів-Шукачів, які розмістили на вебсайті резюме, є працевлаштування. Усі послуги вебсайту надаються БЕЗКОШТОВНО.
5.9. Приймаючи ці Правила, Користувач підтверджує свою згоду на отримання листів рекламно-інформаційного характеру, безпосередньо пов’язаних із його активністю на вебсайті, і від яких він може в будь-який момент відписатися.
5.10. У випадку, якщо будь-який Користувач зберігає резюме Користувача-Шукача у своїй власній базі даних поза вебсайтом, то відповідальність за це несе Користувач, який зберіг резюме, у рамках Закону України «Про захист персональних даних» як розпорядник персональних даних. Не допускається під час користування сервісами вебсайту використання програмних засобів (скриптів, роботів) для зчитування інформації з вебсайту.