Ваучер на перепідготовку для людей віком від 45 років та переселенців | Кар`єра для нового життя

Ваучер на перепідготовку для людей віком від 45 років та переселенців

Люди віком від 45 років, переселенці та деякі інші групи населення мають право на отримання ваучера, на основі якого можуть пройти перепідготовку, отримати спеціалізацію або підвищити кваліфікацію.

Для отримання ваучера ви можете звернутись із заявою у ваш місцевий центр зайнятості. Деталі процесу надання ваучерів ми з’ясовували в Харківському обласному центрі зайнятості.

Ми розглянули такі питання:

 • Хто може отримати ваучер на перепідготовку та яким критеріям має відповідати людина, що претендує на його отримання?
 • Який порядок отримання ваучера? Що потрібно зробити людині, які документи надавати?
 • У який строк центром зайнятості приймається рішення про видачу ваучера?
 • Як встановлюється вартість ваучера?
 • Які можливості й обмеження пов’язані із використанням ваучерів?
 • Перелік професій та спеціальностей, на які надається ваучер на перепідготовку.

1. Хто може отримати такий ваучер і яким критеріям має відповідати людина, що претендує на його отримання?

Згідно з Порядком видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207, право на отримання ваучера мають:

 • особи віком від 45 років, страховий стаж яких становить не менш 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 • особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Особа повинна мати професійно-технічну або вищу освіту, не бути зареєстрованою в центрах зайнятості як безробітна та не проходити протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

2. Який порядок отримання ваучера? Що потрібно зробити людині, які документи надавати?

Для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається в роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття).

Із зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше, ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особі необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації в навчальних закладах чи в організаціях, що мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

3. Які можливості й обмеження пов’язані із використанням ваучерів?

За допомогою ваучера людина отримує можливість набути нову професію або «оновити» свої знання шляхом підвищення кваліфікації чи спеціалізації. До обмежень, що пов’язані з використанням ваучера, треба віднести те, що ваучер видається одноразово та діє протягом 90 днів після видачі. Тільки в цей період особа, яка отримала ваучер, має можливість укласти договір про навчання з навчальним закладом.

Також ваучер може бути виданий тільки за затвердженим Мінсоцполітики переліком професій та спеціальностей. Ознайомитися з переліком ви можете за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0817-15.

Поділитися:


Scroll Up