Як отримати матеріальне забезпечення по вагітності та пологах внутрішньо переміщеним особам

Як отримати матеріальне забезпечення по вагітності та пологах внутрішньо переміщеним особам

Спочатку необхідно з’ясувати, чи було перереєстроване підприємство на підконтрольній Україні території. Якщо підприємство перереєструвало своє місце знаходження (перемістилося на підконтрольну Україні територію), то матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається на загальних підставах, визначених законодавством України.

Умови надання, призначення та виплата такої допомоги по вагітності та пологах врегульовані Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22.12.2010 № 26 (Далі – Порядок  № 26). 

Так, згідно зі ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Як зазначено в ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиною підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по вагітності та пологах виплачується: застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фінансування страхувальників-роботодавців для  надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється робочими органами Фонду. Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).

Згідно з п. 2 Порядку № 26  фінансування   страхувальників-роботодавців   для  надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду.

Підставою для фінансування страхувальників-роботодавців робочими органами  Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх  видами. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» (далі – Постанова № 595) затверджений «Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», згідно з яким заробітна плата (грошове забезпечення, суддівська винагорода) працівникам (військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу) установи за період, коли установа розміщувалася на тимчасово неконтрольованій території, а в подальшому територія була повернута під контроль органів державної влади, або установа була переміщена в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (далі – контрольована територія), виплачується у повному обсязі за рахунок кошторису (плану використання бюджетних коштів) установи. У разі переміщення установи з тимчасово неконтрольованої на контрольовану територію після набрання чинності цим Порядком видатки на забезпечення діяльності такої установи, у тому числі на оплату праці (грошове забезпечення), протягом місяця з дня переміщення здійснюються згідно із затвердженим кошторисом (планом використання бюджетних коштів). Протягом місяця з дня переміщення установи на контрольовану територію до положення, штатного розпису та кошторису (плану використання бюджетних коштів) такої установи в установленому порядку вносяться зміни з урахуванням зміни чисельності працівників та наявних умов для здійснення їх функцій.

Таким чином, допомога по вагітності та пологах надається за основним місцем роботи. Тобто в разі виникнення страхового випадку роботодавець зобов’язаний виплатити кошти. А для того щоб отримати кошти Фонду, роботодавець зобов’язаний прийняти рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі, оформити заявку-розрахунок та звернутися до органу Фонду за місцем обліку. 

 

Якщо ж підприємство не було перереєстроване на підконтрольній Україні території, то допомога по вагітності та пологах надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затверджений Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37 (далі – Порядок).

Цей Порядок визначає механізм надання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі – матеріальне забезпечення), за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) застрахованим особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, у районі проведення антитерористичної операції або в зоні надзвичайної ситуації, але фактичне місце проживання яких розташоване на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, і які не реалізували свого права на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та не можуть реалізувати своє право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» за видами матеріального забезпечення:

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) (далі – робочий орган Фонду) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, і довідку про взяття на облік. У разі подання заяви законним представником застрахованої особи додатково пред'являються документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:

листок непрацездатності;

копію першої – четвертої, одинадцятої – шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

копію довідки про взяття на облік;

довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);

копію трудової книжки (за наявності);

довідку про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною);

копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – договір про добровільну участь) та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату єдиного внеску, для добровільно застрахованих осіб.

У разі відсутності в застрахованої особи:

трудової книжки або належним чином завіреної її копії або документів, що підтверджують періоди трудової діяльності та страхового стажу, договору про добровільну участь та квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб) матеріальне забезпечення зазначеним особам надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

довідки про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) робочий орган Фонду здійснює розрахунок середньої заробітної плати та суми допомоги:

по тимчасовій непрацездатності – виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, у календарних днях;

по вагітності та пологах – на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у разі відсутності цих даних у зазначеному реєстрі – виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в місяці настання страхового випадку.

У разі відсутності в застрахованої особи можливості підтвердити свій страховий стаж, а також у разі відсутності відповідних даних у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування робочий орган Фонду здійснює розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності незалежно від страхового стажу в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в установі банку.

На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду не пізніше десяти днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше десяти робочих днів з дня призначення такого матеріального забезпечення.

Оплата послуг банківської установи щодо перерахування матеріального забезпечення на рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги) здійснюється за рахунок коштів Фонду.

Автор статті: юрист БФ «Карітас Краматорськ» Назаренко Тетяна Миколаївна.