Законодавство України, що регулює трудові відносини

Ми зібрали в одній статті посилання на основні законодавчі акти, які встановлюють права й обов’язки учасників трудових відносин. Плануємо оновлювати й доповнювати цей список.

Знання своїх прав – це необхідність і обов’язкова умова їх дотримання.

1. Кодекс законів про працю України

Закони України:

2. Про відпустки

3. Про оплату праці

4. Про зайнятість населення

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»