Управління особистими фінансами

Основною метою цього курсу є формування в слухачів розуміння того, що в сучасному світі вкрай необхідне грамотне управління особистими фінансами, і це обов’язково допоможе людині стати фінансово заможною та незалежною.

Вивчення курсу дозволить краще орієнтуватися в поточних фінансових питаннях, які практично щодня виникають у людей, і знаходити оптимальні для кожної людини способи управління особистим капіталом. Пройшовши курс, слухач навчиться розподіляти свій капітал за трьома елементами: поточний, страховий та інвестиційний капітал. Далі будуть розглянуті можливості здійснення інвестиційних операцій на фінансовому ринку й оцінка їх ефективності.

Для об’єктивної оцінки здійснюваних операцій у представленому курсі даються основи фінансових обчислень (простий і складний відсоток, номінальна й ефективна процентна ставка, номінальна й реальна прибутковість, поточна та майбутня вартість грошей).
Розуміння ризиків є особливо важливим у фінансовому світі, і цьому також буде присвячена окрема частина курсу, у ході освоєння якої слухач навчиться оцінювати ефективність прийнятих інвестиційних рішень за критерієм «ризик-прибутковість».

А в заключній частині будуть розглянуті питання, що стосуються формування інвестиційного портфеля та управління ним. Як результат – у слухача сформується комплексне уявлення про управління особистими фінансами, що зробить цей процес для кожного більш успішним і цікавим!

Для того, щоб переглянути курс і зареєструватися, перейдіть за посиланням coursera.org/learn/upravlenie-lichnymi-finansami